Od najmłodszych lat stanowił miejsce, w którym bywałam niemal codziennie. Wychowałam się tam, na Starym Podgórzu i Park Bednarskiego był miejscem moich codziennych zabaw na świeżym powietrzu.

Park Bednarskiego na krakowskim Podgórzu. Historia parku.

Swoją nazwę zawdzięcza projektantowi oraz dyrektorowi jednej z podgórskich szkół, Wojciechowi Bednarskiemu. Powstał on w otoczeniu (średniowiecznego) kamieniołomu, który działał aż do okresu międzywojennego. Po likwidacji kamieniołomu jego teren połączono z parkiem schodami, a w dawnym budynku wagi kamieniołomu przygotowano mieszkania dla obsługi parku. 
 
Park Bednarskiego zajmuje powierzchnię nieco przekraczającą 9 ha. Ponad 100 gatunków drzew zacienia urokliwe alejki, stwarzając doskonałe miejsce do spacerów i odpoczynku. Z dawnego wystroju parku niewiele już pozostało. Tuż przed wojną w roku 1937 odsłonięto w parku popiersie jego założyciela i projektanta Wojciecha Bednarskiego, natomiast już po wojnie dobudowano reprezentacyjne schody umożliwiające dojście do parku od strony dzisiejszego Placu Niepodległości. 

Park oczami turysty

Do parku można wejść przez dwie bramy: od północnego wschodu przy ul. Parkowej i od północnego zachodu przy ul. Krzemionki. Centrum parku to ścieżka łączące te dwie bramy. Przy niej znajduje się główna atrakcja – plac zabaw dla dzieci. Obecnie znów nieco zaniedbany, jednak widać po nim lata świetności. Naprzeciw placu zabaw od głównej alei odchodzi ścieżka prowadząca do wzniesienia z punktem widokowym. Idąc tą samą ścieżką w drugą stronę dojdziemy do wspomnianego już wcześniej pomnika z popiersiem założyciela. 

Stary kamieniołom

W starym kamieniołomie dla młodzieży przygotowano boisko i dwie bramki. Służy ono nie tylko bywalcom parku, ale i młodzieży z pobliskiej szkoły. Miejsce jest otoczone skałami, a zejść na dno można po schodach. Same skały również są okoliczna atrakcją, ponieważ nie brakuje amatorów wspinaczki. 
Przy zachodniej bramie znajduje się tablica turystyczna, która turystom wskaże miejsca w okolicy warte odwiedzenia. Na uwagę zasługują budynki ulicy Krzemionki i Rękawka, wśród których znajdziemy również przepiękne przedwojenne wille.
***
Ciekawostką jest to, że na terenie parku kręcono zdjęcia do filmu Anioł w Krakowie z Krzysztofem Globiszem w roli głównej.